با سلام 
به دلیل شروع کلاس های دانشگاه سامانه آموزش مجازی حکیم از ابتدای مهر از دسترس خارج خواهد شد
با تشکر